Nowe wsparcie dla rolników na fotowoltaikę

Przez sytuację w Ukrainie i przez coraz droższe ceny energii, fotowoltaika staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem i jest chętniej montowana przez klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Odnawialne Źródła Energii zyskały jeszcze większą popularność dzięki licznym dotacjom, a tym razem będzie podobnie, ponieważ rolnicy również otrzymają dotację, a mogą oni otrzymać nawet do 150 tysięcy złotych dofinansowania. Komisja Europejska zatwierdziła 3 października 2022 r. realizację nowego obszaru F, zwanej “Zielona energia w gospodarstwie rolnym” w ramach operacji “Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Oznacza to, że rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne.

Na czym polega obszar F “Zielona energia w gospodarstwie rolnym”?

3 Października 2022r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało do publicznej wiadomości, że Komisja Europejska zaakceptowała zmiany zaproponowane przez Polskę, które dotyczą PROW 2014-2020. Oznacza to, że w niedługim czasie w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” będzie realizowany nowy obszar F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że dzięki temu rolnicy uzyskają wsparcie na inwestycje dotyczące instalacji fotowoltaicznej. Jednak na tę chwilę nie wiadomo od kiedy można będzie składać wnioski o dotacje.

Z informacji które posiadamy wiadomo, że dotacja będzie dotyczyła rolników prowadzących działalność rolniczą w celach zarobkowych, a maksymalna wysokość dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć 150 tysięcy złotych.

Nie czekaj i już zainwestuj w fotowoltaikę dla rolnictwa i czerp korzyści z Odnawialnych Źródeł Energii.

Nowe wsparcie dla rolników na fotowoltaikę – czego dokładnie ma dotyczyć?

Dotację na Odnawialne Źródła Energii, rolnicy będą mogli przeznaczyć na:

  • montaż instalacji fotowoltaicznej, o mocy elektrycznej nieprzekraczającej 50 kW,
  • magazyny energii oraz systemy inteligentnego zarządzania energią,
  • pompy ciepła (jeśli pozostaną integralną częścią instalacji z pozyskanego dofinansowania),
  • koszty montażu powyższych urządzeń,
  • koszty zakupu patentów, znaków towarowych, praw autorskich, licencji czy oprogramowania komputerowego.

Dodatkowo, rolnicy pozyskane środki będą mogli przeznaczyć również na montaż urządzeń, które wchodzą w skład danej instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła czy magazynów energii. Dofinansowanie pokryje również niektóre koszty generowane przez przygotowanie dokumentacji technicznej całej operacji, ale również koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, koszt konsultacji czy nadzoru montażu.

Powierz montaż fotowoltaiki i pomp ciepła doświadczonym i profesjonalnym specjalistom z www.esoleo.pl

Jakie są warunki otrzymania dofinansowania?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARimR) deklaruje, że jeden beneficjent może otrzymać maksymalnie do 150 tysięcy złotych dotacji na instalację fotowoltaiczną. Po spełnieniu odpowiednich wymagań, rolnik otrzyma dofinansowanie w postaci zwrotu do:

  • 60% kosztów kwalifikowanych, dotyczące młodych rolników oraz inwestycji zbiorowych, lub
  • 50% kosztów kwalifikowanych, dotyczących pozostałych operacji i nie wynoszą mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych.

Więcej szczegółów na temat warunków pozyskania dofinansowania będą ogłoszone, gdy ruszy nabór wniosków na wspomnianą dotację dla rolników. Jednak już wiadomo, że wsparcie zostanie przyznane gospodarstwom, które dzięki uzyskanej energii będą mogły poprawić swoją rentowność.