Rusza nabór do Programu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków do nowego programu "Błękitno-zielona Infrastruktura". Program ten ma na celu wspieranie projektów, które przeciwdziałają skutkom zmian klimatycznych poprzez zrównoważone zarządzanie wodą deszczową i roztopową. Dowiedz się, jakie inicjatywy mogą uzyskać dofinansowanie oraz jakie są warunki uczestnictwa.

Cel programu "Błękitno-zielona Infrastruktura"

Program "Błękitno-zielona Infrastruktura" ma na celu zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych oraz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, które pomogą w ograniczeniu zużycia wody. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnące wyzwania związane ze zmianami klimatu, w tym przeciwdziałanie suszy oraz zatrzymywanie wody deszczowej w miejscu opadu. Fundusz wspiera rozwój infrastruktury, która łączy naturalne elementy z technologicznymi rozwiązaniami, aby skutecznie zarządzać zasobami wodnymi.

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie finansowe?

W ramach programu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące systemy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, instalacje do zbierania i wykorzystywania wód deszczowych i roztopowych, a także różnorodne elementy błękitno-zielonej infrastruktury. Do takich elementów należą m.in. zielone dachy, zielone przystanki, ogrody deszczowe, ogrody wertykalne, żyjące ściany, a także zbiorniki retencyjne naziemne i podziemne. Program przewiduje również wsparcie dla adaptacji istniejących zbiorników oraz likwidacji nawierzchni nieprzepuszczalnych.

Kto może aplikować o dofinansowanie?

Program skierowany jest do osób prawnych posiadających tytuł prawny do nieruchomości, na której planowana jest inwestycja. Mogą to być również jednostki samorządu terytorialnego działające w imieniu osób fizycznych posiadających takie prawo. Ważne jest, aby inwestycje były zgodne z celami programu i przyczyniały się do zwiększenia retencji wód oraz zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.

Budżet i terminy naboru wniosków

Na realizację programu "Błękitno-zielona Infrastruktura" przewidziano budżet w wysokości 10 mln zł. Połowa tej kwoty, czyli 5 mln zł, dostępna jest w formie dotacji, natomiast pozostałe 5 mln zł jako pożyczki. Środki te są rozłożone na kilka lat: na rok 2024 zabezpieczono 500 tys. zł, na rok 2025 - 2 mln zł, a na rok 2026 - 2,5 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 24 czerwca 2024 roku i potrwa do 31 października 2025 roku lub do wyczerpania dostępnych środków. Zadania można realizować i rozliczać do końca października 2026 roku.

Ważne zasady dotyczące finansowania

Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na projekty, które zostały zakończone przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. W rozliczeniu uwzględniane będą wyłącznie wydatki poniesione po dacie złożenia wniosku. To ważne, aby planować projekty z wyprzedzeniem i składać wnioski na czas, aby móc skorzystać z dostępnych środków.

Apel Prezesa WFOŚiGW w Katowicach

Prezes WFOŚiGW w Katowicach, Mateusz Pindel, zachęca do udziału w programie: „Serdecznie zachęcam do udziału w programie „Błękitno-zielona Infrastruktura”, który jest kontynuacją zeszłorocznego Programu Pilotażowego „Zielono-niebieska Infrastruktura”. Samorządy w ramach przyznanych środków mogą realizować zadania związane z zabezpieczeniem wód opadowych i roztopowych, które są bardzo ważne dla zrównoważonej gospodarki wodnej. Pamiętać należy, że ochrona środowiska to nie tylko ochrona atmosfery”.

Program "Błękitno-zielona Infrastruktura" to szansa na zrównoważony rozwój i ochronę zasobów wodnych w naszym regionie. Warto skorzystać z tej możliwości i złożyć wniosek o dofinansowanie, aby wspólnie przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych.


Wg inf z: UM Racibórz