Racibórz wdraża monitoring projektu
Z myślą o bezpieczeństwie cyfrowym naszej społeczności, lokalne władze podjęły kroki w celu zabezpieczenia samorządowych systemów cyfrowych. Zainicjowany projekt "Cyfrowa Gmina" ma na celu nie tylko wzmacnianie cyberbezpieczeństwa, ale również rozwijanie infrastruktury i umiejętności urzędniczych, co umożliwi efektywniejszą pracę zdalną i realizację zadań publicznych.
  1. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów cyfrowych.
  2. Wzmocnienie infrastruktury sprzętowej.
  3. Podniesienie kompetencji urzędników do pracy zdalnej.
  4. Wdrożenie procedur monitorowania efektów i trwałości projektu.

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz potrzebę dostosowania się do zmieniających się warunków pracy, nasza gmina podjęła decyzję o realizacji projektu "Cyfrowa Gmina". Inicjatywa ta jest krokiem naprzód w kierunku zabezpieczenia wrażliwych danych i systemów przed cyberatakami, a także zapewnienia ciągłości pracy urzędu w każdych okolicznościach.

Podjęte przez prezydenta miasta działania, w tym wdrożenie procedur monitorowania, są dowodem na to, jak poważnie podchodzimy do kwestii cyberbezpieczeństwa i modernizacji naszej infrastruktury. Ten projekt jest nie tylko inwestycją w technologię, ale także w ludzi – naszych urzędników, którzy dzięki nowym narzędziom będą mogli jeszcze skuteczniej służyć społeczności.

Warto podkreślić, że "Cyfrowa Gmina" to nie tylko kwestia technologii, ale również nowoczesnego podejścia do zarządzania i realizacji zadań publicznych. Dzięki temu mieszkańcy mogą spodziewać się sprawniejszej i bardziej transparentnej pracy urzędu, co jest naszym wspólnym celem.


Według informacji z: Urząd Miasta