UM Racibórz szkoli pracowników w ochronie zieleni miejskiej
W trosce o zielone płuca naszego miasta, władze zorganizowały szkolenie skupiające się na ochronie i pielęgnacji miejskiej zieleni. Spotkanie, które zgromadziło szerokie grono pracowników miejskich oraz przedstawicieli różnych spółek, miało na celu podniesienie standardów ochrony drzew w naszej przestrzeni miejskiej. To ważny krok ku zrównoważonemu rozwojowi i podkreślenie roli, jaką zielone obszary odgrywają w życiu społecznym, ekologicznym i estetycznym.
  • Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym
  • Praktyczne aspekty cięć i pielęgnacji drzew
  • Wprowadzenie do standardów ochrony zieleni
  • Znaczenie zielonych obszarów dla zrównoważonego rozwoju

Podczas spotkania, które miało miejsce w Urzędzie Miasta, eksperci z Instytutu Drzewa z Wrocławia, dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec i Kamil Witkoś-Gnach, podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie ochrony drzew. Ich prezentacja opierała się na "Standardach Ochrony Drzew", dokumentach, które są wynikiem projektu "Drzewa dla Zielonej Infrastruktury Europy", współfinansowanego przez Program LIFE Unii Europejskiej.

Ważnym aspektem szkolenia była dyskusja o roli, jaką zielone obszary pełnią w naszym życiu. Podkreślono, że tereny zielone są nie tylko płucami miasta, ale także stanowią oazę spokoju dla jego mieszkańców, wpływając pozytywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne społeczności. Omówiono również procesy projektowe i wykonawcze inwestycji związanych z zielenią, wskazując na możliwości i ograniczenia, z jakimi mierzą się projektanci i wykonawcy.

Spotkanie było także okazją do przedstawienia aktualnych wytycznych i standardów, które muszą być spełnione w kontekście nowych inwestycji, szczególnie tych wspieranych przez fundusze unijne. Podkreślono znaczenie zgodności z aktualną perspektywą finansową UE 2021-2027 oraz Krajową Polityką Miejską.

Teoria została uzupełniona praktyką, a uczestnicy szkolenia mieli okazję odwiedzić lokalizacje, na których realizowane są obecnie inwestycje miejskie. Ten element szkolenia pozwolił na bezpośrednie zobaczenie, jak teorie ochrony i pielęgnacji drzew są implementowane w praktyce.

Organizacja tego szkolenia przez Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju Miasta pokazuje, jak ważną rolę odgrywa świadomość ekologiczna w planowaniu przyszłości naszego miasta. Dzięki takim inicjatywom, jesteśmy krok bliżej do stworzenia przestrzeni, w której natura i człowiek mogą współistnieć w harmonii.


Opierając się na: UM Racibórz