Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

Nauczyciel – opis zawodu

Praca nauczyciela polega na przekazywaniu wiedzy dzieciom i młodzieży, przeprowadzaniu zajęć lekcyjnych w szkołach publicznych, prywatnych czy specjalnych oraz realizacja programu nauczania ustalonego na szczeblu ministerialnym. Nauczyciel ma za zadanie, przy użyciu dostępnych mu środków – podręczniki, zestawy ćwiczeń, metody dydaktyczne – sprawić, by uczniowie opanowali przygotowany zestaw wiedzy. A także nadzorować proces przyswajania tej wiedzy, regularnie ją utrwalać, sprawdzać jej stan i oceniać wedle przyjętych przez system oświaty kryteriów.

Nauczyciel do pewnego stopnia ma swobodę co do doboru ćwiczeń czy kryteriów oceniania, o ile nie kolidują z realizacją programu nauczania. To także praca wychowawcza, w której nauczyciel w założeniu ma stanowić wzór dla powierzonej mu klasy oraz uzupełniać proces wzrastania, który uczniowie otrzymują w domu. Nauczać może tych przedmiotów, które ujęte są w ramowych planach oświatowych – zarówno przedmioty ogólnokształcące, jak i zawodowe i specjalistyczne.

Szczegóły pracy nauczyciela szerzej zostały opisane w artykule: https://www.zawody.pl/co-w-dniu-codziennym-robi-nauczyciel-tego-nie-wiesz/

Nauczyciel – wymagania zawodowe

Do pracy jako nauczyciel w szkole publicznej potrzebne jest spełnienie dwóch zasadniczych wymogów. Pierwszym jest wykształcenie kierunkowe, powiązane bezpośrednio z nauczanym docelowo przedmiotem. Logiczne jest, że nauczyciel wykładający daną materię musi sam posiadać w jej dziedzinie gruntowną wiedzę. Stąd istnieje potrzeba ukończenia studiów wyższych na kierunku zbieżnym z przedmiotem nauczania. Kolejny niezbędnym wymogiem jest przygotowanie lub wykształcenie pedagogiczne. Uzyskać je można jeszcze podczas studiów kierunkowych, wybierając odpowiednią specjalizację nauczycielską. Albo poprzez ukończenie studiów pedagogicznych w formie podyplomowej czy zaliczenie równoległego kursu pedagogicznego. Do takiej pracy zdecydowanie nadają się osoby, które chcą i potrafią pracować z dziećmi i młodzieżą, potrafią komunikatywnie i efektywnie przekazywać wiedzę. Oraz mają swego rodzaju poczucie misji.

Więcej o tym jak zostać nauczycielem przeczytasz na https://www.zawody.pl/jak-zostac-nauczycielem/.

Nauczyciel – warunki pracy

Nauczyciel przez większość czasu pracuje w szkole, w której przeprowadza zajęcia lekcyjne. Ich tygodniowy grafik ustalany jest przez dyrektora placówki. Pojedyncze zajęcia mają zawsze tę samą długość – 45 minut, jednak nie występują w regularnej ilości każdego dnia tygodnia. Poza czasem spędzonym w szkole nauczyciel także pracuje. Ma za zadanie przygotowywać się do kolejnych zajęć, opracowywać metody dydaktyczne – sprawdziany, zadania domowe, ćwiczenia. A także, w ramach funkcji wychowawcy klasy, kontaktować się z rodzicami uczniów, ustalać z nimi przyczyny nieobecności czy informować na temat zachowania. Nauczycielowi przysługują okresy wolne od pracy, poza standardowym czasem urlopu pracowniczego – ferie lub wakacje.

Nauczyciel – zatrudnienie i zarobki

Zatrudnienie znaleźć można we wszystkich szkołach publicznych, prywatnych czy specjalnych (te ostatnie wymagają niekiedy dodatkowych uprawnień), jedynie w charakterze etatu lub jego części. Nauczyciel jednak może prowadzić działalność freelancerską jako korepetytor. Pensje zasadnicze nauczycieli w szkołach publicznych, ustalone są sztywno, zależą od zawodowego stopnia i wynoszą od 2949 zł do 4046 zł brutto. Oprócz tego nauczycielowi przysługuje szereg dodatków do pensji opisanych w Karcie Nauczyciela.