Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

Każdy plan franczyzy powinien zawierać 5 głównych sekcji. Jeśli możesz je poprawnie wypełnić wszystkimi niezbędnymi informacjami, najprawdopodobniej otrzymasz dofinansowanie. Podobnie jak w każdej innej działalności, podczas uruchamiania projektu na zasadzie franczyzy należy zwrócić szczególną uwagę na biznes plan.

Dlaczego tak ważny jest biznesplan dla franczyzy?

Biznes plan stwarza pewne oczekiwania wobec firmy. Ponadto pozwala zidentyfikować problemy, które czekają na Ciebie w przyszłości. Wreszcie, stworzenie biznes planu jest szczególnie ważne, jeśli zamierzasz otrzymać finansowanie projektu, ponieważ jest to prawdopodobnie pierwszy dokument, który rozważą Twoi przyszli inwestorzy.

Tworzenie biznesplanu dla franczyzy jest znacznie łatwiejsze niż stworzenie podobnego planu dla nowego projektu. Chodzi o to, że w przypadku franczyzy przedsiębiorca dysponuje dużą ilością informacji statystycznych i finansowych. Możesz podać wystarczająco dokładne obliczenia. I to jest zdecydowana przewaga. Wreszcie, tworząc biznesplan dla franczyzy, możesz nastawić się na aktualną reputację firmy. To kolejna zaleta. Dla inwestora znacznie bezpieczniej będzie inwestować pieniądze w istniejący biznes, a nie w nowo otwarty projekt.

5 głównych punktów, które powinny znaleźć się w biznesplanie działalności franczyzowej

    • Wprowadzenie. Ta sekcja zawiera szczegółowy opis sprzedawanego produktu lub usługi, wielkość i konkurencyjny charakter rynku, problemy i ryzyko związane z rozpoczęciem podobnej działalności. To bardzo ważna sekcja. Wielu inwestorów zwraca na to szczególną uwagę.
    • Zarządzanie. W tej sekcji musisz opisać kluczowe funkcje zarządzania, wymienić osoby, które będą pełnić określone role w firmie, podać podstawowe informacje o nich, zawierające informacje o ich doświadczeniu zawodowym. W tej sekcji możesz podać informacje o tym, jak franczyzodawca wspiera swoich partnerów.
    • Marketing. Ta sekcja określa, kim są klienci i jak ich przyciągniesz. Obejmuje przewagi konkurencyjne firmy, analizę SWOT, plan promowania o produktu lub usługi, szczegółowe informacje o grupie docelowej. Jest to bardzo ważny punkt planu i dużo łatwiej jest zrobić, jeśli kupisz franczyzę, ponieważ wszystkie podstawowe szczegóły są już znane w tym przypadku.
    • Prognozy finansowe. Najważniejsza sekcja każdego biznesplanu, zawierająca prognozy przepływów pieniężnych firmy, bilansu, kondycji finansowej przedsiębiorstwa, przychodów i zysków. Lepiej przekroczyć oczekiwania niż ostatecznie rozczarować inwestorów.
    • Wymagane finansowanie. Ta sekcja powinna być przygotowana, nawet, jeśli wszystkie fundusze na projekt pochodzą z twojego portfela. Powinno to obejmować pełną analizę wszystkich kosztów. Musisz bardzo dokładnie obliczyć wszystkie dane, aby w końcu zrozumieć, ile pieniędzy potrzebujesz.

Warto, więc pomyśleć, że zorganizowanie firmy w systemie, jakim jest franczyza, może być o wiele bardziej opłacalne niż uruchomienie projektu od podstaw.

Dlaczego tak ważny jest biznesplan dla franczyzy?