Lada moment odbędzie się Festiwal Perspektyw!

 Już 14 listopada 2023 r. od godziny 9.00 w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9 odbędzie się kolejna IX już edycja Festiwalu Perspektyw, imprezy, która już na stałe wpisała się w jesienny kalendarz wydarzeń w szkołach podstawowych.
Przedsięwzięcie to promuje szkolnictwo techniczne i zawodowe w powiecie raciborskim i skierowane jest do uczniów klas 8 szkół podstawowych z terenu powiatu raciborskiego oraz powiatów ościennych, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia.
Na stoiskach zaprezentują się szkoły prowadzone przez powiat specjalizujące się w szkolnictwie zawodowym, takie jak:
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ,,Mechanik” w Raciborzu,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu,
- Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.
W tej edycji swój debiut na festiwalu będzie miała Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.
Fot. Naszracibórz.pl