Wczoraj w wyjątkowym miejscu na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Wśród wielu znakomitych zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele służb mundurowych mających swoją siedzibę w powiecie raciborskim oraz władze lokalnego samorządu. Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu insp. Łukasza Krebsa reprezentował kom. Mirosław Szymański wspólnie z Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji asp. szt. Krzysztofem Wierzgoniem. Na Sali był także płk SG Adam JOPEK Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, Dyrektor Zakładu Karnego płk Grzegorz Kosiński, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu mł. bryg. mgr inż. Paweł Sowa. Mundurowi dziękowali dyrekcji Zamku Piastowskiego jak i lokalnym władzom za ich przychylność i wzorową współpracę i pomoc podczas  organizacji wielu uroczystości związanych np. z obchodami Święta Policji czy też świąt  pozostałych służb mundurowych.
Uroczystego otwarcia spotkania  w obecności zaproszonych gości  dokonała dyrektor Zamku Piastowskiego, Mariola Jakacka. Mówiła o historii zamku jak i o marzeniach na przyszłość jakie ma i jej współpracownicy. Pani Mariola Jakacka omówiła zakres działań jakie realizuje kierowana przez nią jednostka tj. liczne  ekspozycje,  a do kalendarza wpisano cykliczne już imprezy, m.in. zamkową noc z duchami czy wiosenny jarmark kwiatów. W części artystycznej wystąpił zespół Trio Stroikowe „Canzonetta” w składzie: Joanna Kania - klarnet, Paweł Szklarski - fagot oraz Marek Ludwik – obój zadbał o oprawę muzyczną uroczystości. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością także członkowie raciborskiego Stowarzyszenia „Drengowie Znad Górnej Odry”. Ostatnią częścią spotkania był poczęstunek urodzinowego tortu. 

Zdjęcia : Zamek Piastowski Racibórz