Nowy zielony zakątek przy ul. Karola Miarki dzięki inicjatywie młodzieży
Nowy zielony zakątek przy ulicy Karola Miarki stał się rzeczywistością dzięki zaangażowaniu młodzieży i wsparciu urzędników. To kolejny krok w kierunku upiększania naszego miasta i promowania ekologii wśród młodych mieszkańców.
  1. Rekultywacja terenu przy ulicy Karola Miarki.
  2. Współpraca Młodzieżowej Rady Miasta z urzędnikami.
  3. Sadzenie różnorodnych roślin przez młodzież.
  4. Plany na kolejne ekologiczne inicjatywy.

Przy ulicy Karola Miarki powstał nowy zielony zakątek, który zyskał na uroku dzięki wspólnym wysiłkom Młodzieżowej Rady Miasta oraz urzędników z Wydziału Komunalnego. Teren, który wcześniej był pokryty chwastami, został starannie oczyszczony i przygotowany przez Przedsiębiorstwo Komunalne, a zakupem roślin zajęła się młodzież.

13 czerwca młodzi mieszkańcy sadzili trawy ostnice, lawendę, werbenę patagońską, tojeść rozesłaną oraz goździki. Akcja ta miała miejsce wzdłuż Parku Jordanowskiego, a jej celem było nie tylko upiększenie przestrzeni miejskiej, ale również edukacja uczestników w zakresie poprawnego sadzenia i pielęgnacji roślin.

Jak podkreślają organizatorzy, praca z zielenią ma pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. "Ogród kojarzy się pozytywnie z bezpieczną i przyjazną przestrzenią, która jest wolna od czynników stresogennych. W związku z tym dbamy nie tylko o bioróżnorodność, ale i o swoje zdrowie" — mówią przedstawiciele Urzędu Miasta.

Spotkanie z ekodoradcą, który realizuje zadania Projektu "Śląskie. Przywracamy Błękit", zaowocowało dodatkowo planami na kolejne działania ekologiczne. Młodzieżowa Rada Miasta wyraziła chęć kontynuowania tego typu inicjatyw, co daje nadzieję na dalsze zazielenianie naszego miasta.

Inicjatywy takie jak ta pokazują, że młode pokolenie jest zaangażowane w tworzenie przyjaznej i zadbanej przestrzeni miejskiej. To nie tylko kwestia estetyki, ale również zdrowia i jakości życia mieszkańców. Każdy nowy zielony zakątek to krok ku lepszej przyszłości naszego miasta.


Opierając się na: Urząd Miasta Racibórz