Racibórz: Podsumowanie roku w KPP. Komendant Ryszka przedstawił wyniki i cele
W Raciborzu policjanci świętują sukcesy i zobowiązują się do dalszej służby. W ostatni piątek, podczas uroczystej odprawy w Komendzie Powiatowej Policji, omówiono osiągnięcia minionego roku i zarysowano plany na przyszłość.
  1. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu.
  2. Udział w odprawie wzięli czołowi przedstawiciele lokalnych władz i służb.
  3. Komendant Marek Ryszka przedstawił wyniki za 2023 rok, wyróżniając raciborską jednostkę najlepszą wykrywalnością w regionie.
  4. Akcje społeczne policji podkreślają ich zaangażowanie poza służbą.
  5. Podziękowania dla wspierających służbę osób i instytucji za ich wkład w bezpieczeństwo.

W Raciborzu odbyła się odprawa, która nie była zwykłym spotkaniem służbowym, lecz okazją do podsumowania minionego roku pełnego wyzwań, a także do zdefiniowania kierunków działania na nadchodzący czas. To wydarzenie zgromadziło nie tylko funkcjonariuszy, ale również przedstawicieli lokalnej społeczności i władz, co świadczy o silnych więziach między policją a mieszkańcami.

Podinspektor Marek Ryszka, w swojej prezentacji, nie tylko pochwalił osiągnięcia swojej jednostki, ale również podkreślił, jak ważna jest codzienna służba dla bezpieczeństwa mieszkańców. Wyniki, które przedstawił, są imponujące - raciborska komenda wykazała się najwyższą wykrywalnością w aż 7 kategoriach przestępstw w całym garnizonie Śląskim, osiągając wynik 72,2% w 2023 roku. Takie osiągnięcie nie tylko wzbudza dumę, ale również stawia poprzeczkę wysoko dla przyszłych działań.

Ważnym aspektem pracy policji, o którym wspomniał Komendant, jest zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. Organizowane akcje poboru krwi, wsparcie dla domów dziecka czy udział w charytatywnych turniejach to tylko niektóre z inicjatyw, które pokazują policję z ludzkiej strony. Takie działania budują zaufanie i pokazują, że policjant to nie tylko funkcjonariusz, ale także człowiek, który jest gotowy pomagać innym.

Podczas odprawy nie zabrakło również słów uznania dla tych, którzy wspierają policję w ich codziennych zadaniach. Komendant Ryszka podziękował wszystkim obecnym za zrozumienie, współpracę i wsparcie, które są niezbędne do skutecznej ochrony i pomocy społeczności. Te podziękowania są dowodem na to, że bezpieczeństwo publiczne to efekt wspólnego działania wielu osób i instytucji.

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu było nie tylko okazją do podsumowań, ale również do zobowiązania się do dalszej sumiennej służby. Wartości takie jak zaangażowanie, współpraca i gotowość do niesienia pomocy pozostają kluczowe dla raciborskich funkcjonariuszy, którzy każdego dnia dowodzą, że policja to więcej niż tylko służba - to misja na rzecz bezpieczeństwa i dobra wspólnoty.


Na podst. Policja Racibórz