Dzielnicowi z Posterunku Policji w Pietrowicach Wielkich spotkali się z seniorami. Jak nie dać się oszukać, dlaczego należy nosić odblaski oraz jak zapobiec włamaniom do domów. Na te i wiele innych pytań seniorzy uzyskali odpowiedź, którzy wczoraj wieczorem spotkali się policjantami, wszystko po to, aby seniorzy czuli się bezpieczniej.

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Bezpieczny senior”, które odbyło się w Centrum Społeczno-Kulturalne w Pietrowicach Wielkich. Poświęcono je na omówienie najważniejszych kwestii dotyczących bezpieczeństwa seniorów. W czasie swojej prezentacji dzielnicowi z posterunku Policji w Pietrowicach Wielkich omówili zagadnienia związane m.in. z bezpieczeństwem pieszych w ruchu drogowym. Głównym celem spotkania było także uświadomienie starszych osób i przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać ich w codziennym życiu, z oszustwami metodą „ na wnuczka, krewnego czy policjanta”. Seniorzy mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób przestępcy wyłudzają pieniądze i jak należy zachować się w takich sytuacjach. Treści teoretyczne, przeplatane były realnymi przykładami zdarzeń, do których doszło ostatnio na terenie powiatu raciborskiego. Również ważnym tematem, jaki został omówiony, było zagadnienie w ramach akcji „Stop włamaniom do domów” w tym wątku seniorzy także zostali wyczuleni i pouczeni, co do zachowań, które gwarantują bezpieczeństwo. Na zakończenie policyjnej pogadanki seniorzy otrzymali elementy odblaskowe, których używanie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszego w ruchu drogowym. Fundatorem odblasków jest Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich, który już od wielu lat podejmuje szereg działań, na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy w tym współpracuje z Policją. Całość spotkania przebiegła w miłej atmosferze i z pewnością, już wkrótce zaowocuje kolejnymi wykładami.

  • na zdjęciu policjanci w trakcie spotkania z seniorami
  • na zdjęciu widoczna prezentacja
  • na zdjęciu seniorzy oglądają prezentacje
  • na zdjęciu policjanci prowadzący prelekcje
  • na zdjęciu policjanci oraz seniorzy na spotkaniu
  • na zdjęciu policjanci i seniorzy