W trosce o bezpieczeństwo pieszych raciborscy policjanci przypominają ! Przepisy ruchu drogowego nie zwalniają pieszych od obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez przejście dla pieszych.

Przypominamy, że:

  • pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, ma pierwszeństwo przed pojazdem.
  • PAMIĘTAJ! Nie zwalnia to z zachowania szczególnej ostrożności!
  • W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.
  • pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.
  • zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych;
  • kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszając prędkość, tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującemu się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście; 
  • piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, są zobowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że poruszają się po drodze dla pieszych, drodze dla pieszych i rowerów lub drodze dla rowerów.
  • Awatar apel do pieszych
  • Awatar apel do pieszych
  • Awatar apel do pieszych