Rozpoczyna się właśnie pierwszy etap konsultacji społecznych w ramach prac nad Planem zrównoważonej mobilności miejskiej Subregionu Zachodniego.

Plan mobilności to dokument, który odpowie jaki kształt powinien przyjąć system transportowy w Subregionie Zachodnim, aby był on bardziej przyjazny środowisku i bliższy potrzebom mieszkańcom.

Szczególną rolę w tworzeniu planu mobilności pełni partycypacja społeczna – dokument ma przewidywać najbardziej korzystne dla mieszkańców rozwiązania związane ze zrównoważonym transportem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się: 27 kwietnia 2023 r. godz. 16:00 w UM Racibórz.

Na spotkaniu Wykonawca dokumentu – firma VIA VISTULA Sp. z o.o. przedstawi prezentację na temat idei zrównoważonej mobilności, dokumentu Planu mobilności i korzyści jakie z niego wynikają. W drugiej części głos zostanie oddany Wam – Mieszkańcom. Będzie ona miała charakter warsztatowy – z pomocą ekspertów i map, będzie możliwość zgłoszenia własnych problemów, ale i propozycji rozwiązań, które będą mogły zostać ujęte w opracowywanym Planie.

Istnieje także możliwość wypełnienia ankiety internetowej, która jest dostępna pod adresem: https://forms.office.com/e/7kEYRqJsbR. Uwagi przez formularz elektroniczny można zgłaszać do 19 maja 2023 r.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.subregion.pl/mobilnosc

Zapraszamy do włączenia się w proces tworzenia Planu mobilności dla Subregionu Zachodniego – Twój głos ma znaczenie!