Ogłoszenie konkursu na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Przeprowadzenie w roku 2022  programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od dnia 22.09. 2022 r. do dnia 16.12. 2022 r. Ofertę na powierzenie do realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie do dnia 12.09.2022 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4.

Pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Ogloszenia_2022.html  lub w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 pokój nr 9B.