Pochylnia prowadząca do zaczarowanego ogrodu jest gotowa do użytku
Pochylnia prowadząca do zaczarowanego ogrodu jest gotowa do użytku

Miasto Racibórz – Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu realizuje obecnie projekt „Przyroda, kultura, kosmos – na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia”. W działaniach projektowych zaangażowanych jest czterech partnerów, w tym trzech ze strony polskiej: Pietrowice Wielkie, Racibórz, Głubczyce oraz jeden ze strony czeskiej: Miasto Budišov nad Budišovkou.


Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu w ramach projektu wybudowało pochylnię dla osób niepełnosprawnych, która ułatwia wejście do Zaczarowanego Ogrodu osobom z ograniczeniami ruchowymi, rodzinom z dziećmi w wózkach, wszystkim, dla których korzystanie z tego miejsca do tej pory było utrudnione.
To kolejna trafiona inwestycja ABM. Co ważne zrealizowana ona została przy dużym udziale środków zewnętrznych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Koszt wybudowania pochylni:
289 680,71 zł

Projekt pochylni:
4920,00 zł (marzec 2021)

Całkowita wartość projektu „Przyroda, kultura, kosmos – na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia”:
305 522,00 zł

Dofinansowanie:
30 000 euro – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
1765 euro - budżet państwa

Pochylnia dla niepełnosprawnych w Arboretum Bramy Morawskiej oddana do użytku