Maria Olejarnik na konferencji w Katowicach: Zabytki a rozwój gospodarczy
Odkrywanie skarbów przeszłości: Jak zabytki przyczyniają się do rozwoju gospodarczego

W sercu Katowic, podczas konferencji z udziałem naukowców, prawników i ekonomistów, zarysowano znaczącą rolę zabytków w kształtowaniu się gospodarki i społeczeństwa. Spotkanie to, zorganizowane wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Muzeum Śląskie, stało się polem do dyskusji o ekonomicznych i społecznych korzyściach płynących z dbałości o dziedzictwo kulturowe.

  1. Znaczenie zabytków w procesie inwestycyjnym.
  2. Ekonomiczne i społeczne korzyści z ochrony dziedzictwa kulturowego.
  3. Luki w polskim prawie dotyczącym ochrony zabytków.
  4. Planowane wydanie publikacji pokonferencyjnej z omówieniem referatów.

Podczas konferencji, Maria Olejarnik, miejska konserwator zabytków, wraz z innymi ekspertami, podkreśliła, jak opieka nad zabytkami może przynosić wymierne korzyści gospodarcze i społeczne. Przykładem może być prezentacja dr Katarzyny Agnieszki Obłąkowskiej, która zilustrowała, iż zabytki nieruchome są nie tylko świadectwem historii, ale też generują pozytywne efekty zewnętrzne, przyczyniając się do rozwoju społeczności.

Dr Artur Bartoszewicz z SGH dołączył do dyskusji, zwracając uwagę na finansowe aspekty niedofinansowania opieki nad zabytkami. Wskazał, że zaniedbanie tego obszaru prowadzi do strat, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, podkreślając, że większe zaangażowanie finansowe w renowacje może przynieść znaczne zyski.

Również poruszone zostały kwestie dotyczące przepisów prawa ochrony zabytków, z którymi związane są pewne luki. Mirosław Rymer, radca prawny Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, wskazał na potrzebę reform, które mogłyby lepiej chronić dziedzictwo kulturowe.

Spotkanie to z pewnością przyczyni się do głębszej refleksji nad wartością zabytków dla społeczeństwa i gospodarki. Organizatorzy zapowiadają, że wyniki tych obrad zostaną szerzej udostępnione w planowanej publikacji pokonferencyjnej, co z pewnością wzbogaci publiczną dyskusję na temat ochrony dziedzictwa kulturowego.


Wg inf z: UM Racibórz