Racibórz uczcił Augusta Bernerta nazwą skweru
W hołdzie zasłużonemu burmistrzowi, Racibórz zyskał nowy skwer. Na rogu ulic Adama Mickiewicza i Podwale powstał Skwer Augusta Bernerta, oddający cześć jednemu z najbardziej wpływowych włodarzy miasta.
  1. 27 marca 2024 roku, Rada Miasta podjęła decyzję o nadaniu skwerowi imienia Augusta Bernerta.
  2. August Bernert, pełniący funkcję burmistrza w latach 1885-1920, znacząco przyczynił się do rozwoju miasta.
  3. Pod jego zarządem Racibórz rozwinął infrastrukturę miejską, w tym budowę szpitala i seminarium nauczycielskiego.
  4. Skwer leży w historycznym centrum miasta, stanowiąc zieloną oazę i miejsce pamięci o wielkim burmistrzu.

August Bernert, przez długi czas pełniący funkcję burmistrza, przyczynił się do znaczących zmian w infrastrukturze i rozwoju Raciborza. Jego działania, obejmujące m.in. elektryfikację miasta, rozbudowę szpitala przy ul. Bema oraz budowę gazowni, zwiększyły komfort życia mieszkańców i przyczyniły się do dynamicznego wzrostu populacji z 19 tys. do 50 tys. mieszkańców w ciągu 35 lat jego kadencji.

Skwer Augusta Bernerta znajduje się w strategicznym punkcie miasta, gdzie dawniej przebiegały mury obronne. To miejsce, obok Galerii Młyńskiej, pełni nie tylko funkcję rekreacyjną, ale także upamiętnia ważną postać w historii Raciborza. Na skwerze zasadzono platan klonolistny, który stanowi żywy pomnik 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej.

Inicjatywa nadania skwerowi imienia Augusta Bernerta wyszła od grupy radnych, którzy podkreślali potrzebę uhonorowania jego wkładu w rozwój miasta. Dzięki ich staraniom, mieszkańcy oraz goście Raciborza mogą teraz odpoczywać w miejscu, które nie tylko oferuje zieleń i przestrzeń do relaksu, ale także przypomina o bogatej historii i ludziach, którzy mieli na nią wpływ.

Skwer Augusta Bernerta to kolejny krok w kierunku pielęgnowania lokalnej historii i edukacji mieszkańców o postaciach, które miały istotny wpływ na kształtowanie się dzisiejszego oblicza miasta. Jest to miejsce, które łączy przeszłość z teraźniejszością, stając się jednocześnie symbolem wdzięczności i pamięci o dziedzictwie kulturowym Raciborza.


Wg inf z: Urząd Miasta