Nowe inwestycje drogowe w powiecie raciborskim


Dzisiaj w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Sprawiedliwości Michała Wosia, Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych Damiana Siebera, Starosty Raciborskiego Grzegorza Swobody oraz Radnego Powiatu Raciborskiego Szymona Bolika.

Konferencja dotyczyła realizacji planowanych zadań inwestycyjnych w powiecie raciborskim wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kuźnia Raciborska oraz Rybnik.

Powiat Raciborski pozyskał dofinansowanie w wysokości 80% kosztów inwestycji. Pozostałymi kosztami wkładu własnego dzielą się po połowie gminy powiatu raciborskiego oraz Powiat Raciborski.

Do realizacji zaplanowano następujące inwestycje:

- Zadanie, DP 3548S, Racibórz: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416”,

- Zadanie, DP 3536S, od DW 919 do miejscowości Górki Śląskie: „Remont drogi powiatowej nr 3536S od DW 919 do początku m. Górki Śląskie”,

-  Zadanie, DP 3537S od DW 919 w kierunku na Adamowice: „Remont drogi powiatowej nr 3537S od DW 919 w kierunku na Adamowice”,

- Zadanie, DP 3519S od DK45 do miejscowości Czerwięcice: „Remont drogi powiatowej nr 3519S od DK 45 do miejscowości Czerwięcice”,

- Zadanie, DP 3522S Dolędzin do granicy z Województwem Opolskim: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Modzurów, obrębie geodezyjnym Dolędzin”,

- Zadanie, DP 3540S, od  DW 935 w Raciborzu do miejscowości Kobyla: „Remont drogi powiatowej nr 3540S od DW 935 w Raciborzu do rejonu działki nr 824/80 w Kobyli”,

- Zadanie, DP 3538S od DP 3540S w Łańcach do granicy z Powiatem Rybnickim: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna”,

- Zadanie, DP 3540S Łańce: „Remont drogi powiatowej nr 3540S od skrzyżowania z DP 3538S w kierunku DW 935, przez miejscowość Łańce”.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu inwestycji do realizacji.