Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie po raz kolejny intronizowało swojego króla. W tym roku najlepszym wśród strzelców okazał się hetman Józef Pluta. Celne hetmańskie oko zapewniło mu roczne panowanie.

19 czerwca odbyło się doroczne strzelanie królewskie o tytuł Króla Kurkowego. Po części strzeleckiej odbyła się uroczystość intornizacji w budynku raciborskiego muzeum. W ceremoni udział wzieły również władze Miasta Racibórz.

Piękna historia strzelców kurkowych w naszym mieście sięga pierwszej połowy XVII wieku i kontynuowana jest przez kolejne pokolenia pasjonatów. Nadmienić warto, że prócz pięknej strzeleckiej pasji w bractwie od wieków kultywuje się idee braterstwa, obrony słabszych i przywiązania do własnej małej ojczyzny.

Król Kurkowy intronizowany