Miasto Racibórz zawiadamia beneficjentów współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz- projekt grantowy” o terminach podpisania umów powierzenia grantu.

Osoby, które biorą udział we wspomnianym projekcie (które znalazły się na liście podstawowej lub uzupełniającej opublikowanej na stronie www.raciborz.pl w zakładce dla mieszkańców/ekologia/Dotacje do montażu instalacji fotowoltaicznych) i zadeklarowały realizację instalacji fotowoltaicznej w 2022 roku prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem.

Podpisywanie umów powierzenia grantu nastąpi w następujących terminach:

 1. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 1 do 16 – 14 lub 17 stycznia 2022 roku
 2. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 17 do 28 – 17 lub 18 stycznia 2022 roku
 3. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 29 do 39  – 18 lub 19 stycznia 2022 roku
 4. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 40 do 45 – 19 lub 20 stycznia 2022 roku
 5. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 46 do 53 20 lub 21 stycznia 2022 roku
 6. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 54 do 67  –  21 lub 24 stycznia 2022 roku
 7. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 68 do 84  – 24 lub 25 stycznia 2022 roku
 8. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 85 do 103 – 25 lub 26 stycznia 2022 roku
 9. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 104 do 123  – 26 lub 27 stycznia 2022 roku
 10. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 124 do 133  27 lub 28 stycznia 2022 roku
 11. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 134 do 141  –  28 lub 31 stycznia 2022 roku

Umowy podpisywane będą w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pokój 201, w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 9:00 do 14:00, w środy w godz. od 9:00 do 16:00., a w piątki  w godz. od 9:00 do 12:00.

Do podpisania umowy należy przygotować:

 • dokument tożsamości,
 • oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na montaż instalacji fotowoltaicznej, jeżeli grantobiorca nie jest jedynym właścicielem,
 • numer konta na który ma zostać przelany grant.

Osoby, które podpiszą umowę powierzenia grantu w bieżącym roku, będą zobowiązane do złożenia wniosku o wypłatę grantu w terminie umożliwiającym jego realizację w bieżącym roku tj. najpóźniej do dnia  31 lipca 2022 r.

 

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Lista podstawowa.pdf 21-11-05 09:25 53.51KB pobierz plik: Lista podstawowa.pdf
pdf Lista uzupełniająca.pdf 21-11-09 07:51 54.98KB pobierz plik: Lista uzupełniająca.pdf
pdf Lista rezerwowa.pdf 21-11-09 07:51 47.14KB pobierz plik: Lista rezerwowa.pdf