Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że wpłynęła oferta organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Raciborki OCR na realizację zadania publicznego pn. „Bitwa o basztę – bieg OCR dla dzieci” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy składać w terminie do dnia 19.10.2021 r. w Urzędzie Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 w Biurze Obsługi Interesantów, w holu budynku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:
W przypadku nadesłania uwag pocztą tradycyjną, o terminowości złożenia formularza decyduje data wpływu do Urzędu.

Poniżej znajduje się oferta podmiotu.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Oferta OCR 21-10-12 09:01 1.16MB pobierz plik: Oferta OCR