Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

Wczoraj w Raciborskim Centrum Kultury odbyło się wyjątkowe szkolenie specjalnie przygotowane dla grona pedagogicznego raciborskich szkół, uczniów i rodziców. Uroczystego otwarcia dokonał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu mł. insp. Krzysztof Żołądek wspólnie z przedstawicielkom Urzędu Miasta w Raciborzu. Organizatorem był Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta.

 Raciborscy Policjanci realizują kampanię edukacyjno-profilaktyczną pt. ,,Narkotyki i dopalacze zabijają”, której pomysłodawcą jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z przyjętą formułą prowadzonej kampanii, hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”  Kampania opracowana została w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

Prelegentem był Dyrektor Fundacji Prolege Pan Marcin Kosmala, wieloletni pracownik Komedy Wojewódzkiej w Opolu, pomysłodawca profilaktycznej walizki narkotykowej która była jednym z wiodących elementów prowadzonego programu współpracy transgranicznej „Drug Stop” .

W trakcie spotkania zostały omówione zagadnienia dotyczące zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy” , w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, oprawnych jak i społecznych uzależnienia od tych substancji. Całość wzbogacona była licznymi przykładami zdobytymi podczas wielu lat prowadzonej akcji.

Ponadto raciborscy stróże prawa w porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta w Raciborzu planują w przeprowadzić akcję edukacyjno-profilaktyczną, której adresatami będą nie tylko ludzie młodzi, bezpośrednio zagrożeni wspomnianym zjawiskiem, ale również ich rodzice, oraz nauczyciele i pedagodzy szkół powiatu raciborskiego. Wszystkie podejmowane działania prewencyjne przez raciborskich policjantów wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży powiatu raciborskiego.

  • Zastępca Komendanta Raciborskiej Policji wita przybyłych nauczycieli na szkolenie o dopalaczach i narkotykach
  • Zastępca Komendanta Raciborskiej Policji wita przybyłych nauczycieli na szkolenie o dopalaczach i narkotykach
  • Raciborscy policjanci wśród nauczycieli słuchają prelekcji o zagrożeniach związanych z narkotykami
  • nauczyciele w Raciborskim Centrum Kultury wsłuchani w prelekcję o narkotykach
  • Uroczysta przemowa komendanta Policji w Raciborzu wspólna z przedstawicielkom Urzędu Miasta w Raciborzu
  • Delegacja raciborskiej policji na szkoleniu o szkodliwości narkotyków
  • Prelegent z KWP w Opolu opowiada o szkodliwości narkotyków
  • Slajdy opisujące przyczyny zażywania narkotyków
  • Slajdy opisujące przyczyny zażywania narkotyków