Racibórz w debacie o polskich rzekach" href="https://www.raciborz.pl/pics/_news/77/dsc07228.jpg"><a href=Racibórz w debacie o polskich rzekach" />
Racibórz w debacie o polskich rzekach

800 osób uczestniczyło w trwającym w dniach 17-19 września w Opolu II Kongresie Żeglugi Śródlądowej. Zorganizowane przez Opolski Urząd Wojewódzki wydarzenie, którego Miasto Racibórz był jednym z partnerów, w tym roku odbyło się pod hasłem „W stronę korzyści”.

- Nie należy odwracać się od tego co jest naszą szansą, a Odra niewątpliwie taką szansą dla Raciborza jest – uważa Prezydent Raciborza Dariusz Polowy dostrzegając jednocześnie ogromny postęp w sprawach odrzańskich i żeglugi śródlądowej na szczeblach centralnym i międzynarodowym jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. - Naszym obowiązkiem jest być tam, gdzie podejmuje się strategiczne dla nas decyzje. A to właśnie podczas takich kongresów jak ten Opolski – kształtują się argumenty, przemawiające np. za tym gdzie mają być ulokowane porty i towarzyszące im centra logistyczne. Nasza nieobecność naraziłaby nas na ryzyko, że nikt o Raciborzu  nie będzie pamiętał.

Nie do przecenienia są również osobiste relacje i kontakty, o których prezydent Raciborza mówi bardzo często. Podczas II Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu, była okazja porozmawiać m. in. z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem, Prezesem Wód Polskich Przemysławem Dacą, czy Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Markiem Gróbarczykiem. Z tym ostatnim z inicjatywy poseł Katarzyny Dutkiewicz, w czasie kongresu odbyło się spotkanie robocze z udziałem raciborskiego starosty Grzegorza Swobody i prezydenta Dariusza Polowego podczas którego poruszone zostały bieżące kwestie dotyczące melioracji w powiecie, zabezpieczenia przeciwpowodziowego w gminie Krzanowice, czy zabezpieczenia wód gruntowych i ewentualnej budowy małych zbiorników. Ustalono także, że w Raciborzu odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone ww. tematyce z udziałem wiceministra Grzegorza Witkowskiego.

„Kongres to największa debata o polskich rzekach” – powiedział podczas inauguracji spotkania Wojewoda Opolski. Adrian Czubak dodał, że rozwój żeglugi śródlądowej oznacza rozwój samorządów, biznesu i turystyki. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk otwierając kongres powiedział, że celem tego spotkania jest przede wszystkim rozmowa o inwestycjach, nie tylko planowanych, ale też już realizowanych.

Żegluga śródlądowa, budowa kanału Odra - Łaba – Dunaj i idea trójmorza,  to już nie tylko  idee grupy zapaleńców. Radę Kapitanów dziś wspiera Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. A zatem dysponujemy już silnym narzędziem do budowania tej idei – zauważa wiceprezydent Raciborza Michał Fita .

Nadrzędne są kwestie związane z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Zbiornik Racibórz Dolny ma spełniać swoją funkcję już w styczniu 2020 roku. Musimy patrzeć jednak dalej - przekonuje Michał Fita - Ostatnie lata pokazują, że doświadczamy suszy. A zatem drugim równorzędnym aspektem jest retencjonowanie wody. Powinniśmy jako miasto zabiegać o to i lobbować (a udział w takich kongresach jest elementem tego lobbingu), żeby ten zbiornik w przyszłości po „okresie trwałości projektu” był zbiornikiem mokrym. Bez wody w zbiorniku żegluga poniżej będzie coraz trudniejsza. To po pierwsze. Po drugie -obserwuje się spadek poziomu wód gruntowych. Co ma znaczenie nie tylko dla mieszkańców ale jest także kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania terenów rolnych i leśnych. Tymczasem eksperci twierdzą, że alimentacja wody i retencja spowoduje, że poziom tych wód gruntowych w okolicy podniesie się.

Zbiornik Racibórz Dolny ma w przyszłości stać się elementem Odrzańskiej Drogi Wodnej E-30 - Kanału Odra - Łaba - Dunaj. To nie tylko szansa na rozwój żeglugi śródlądowej ale również międzynarodowej turystyki wodnej.

Opolski kongres to 12 paneli dyskusyjnych m. in. o atutach i ograniczeniach śródlądowej żeglugi pasażerskiej, racjonalnej gospodarce wodnej, zagospodarowaniu rzek w miastach, czy rozwoju kompetencji zawodowych w żegludze śródlądowej. Jednym z panelistów był prezydent Raciborza Dariusz Polowy, którego prezentacja dotyczyła Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz Dolny - jego potencjału i roli jaką mógłby pełnić w użeglownieniu Odry. 

Głównym partnerem wydarzenia było Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a partnerem merytorycznym -  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Racibórz na II Kongresie Żeglugi Śródlądowej

800 osób uczestniczyło w trwającym w dniach 17-19 września w Opolu II Kongresie Żeglugi Śródlądowej. Zorganizowane przez Opolski Urząd Wojewódzki wydarzenie, którego Miasto Racibórz był jednym z partnerów, w tym roku odbyło się pod hasłem „W stronę korzyści”.