Badania jakościowe pozwalają skutecznie spojrzeć na dane zagadnienia oczami respondentów, a także dostrzec zjawisko i zbadać je. Badania tego typu służą także do pogłębienia wyników badawczych uzyskiwanych w badaniach ilościowych. Głównym celem badań jakościowych jest przede wszystkim poznanie mechanizmów ludzkich zachowań. Badania te wykonuje się na podstawie grupy osób, dobranych według specjalnych i wcześniej określonych kryteriów, a także wykorzystują wiele technik, które pozwolą każdemu z osobna wyrazić własne odczucia, oceny, a także skojarzenia. Takich dokładnych wyników, dotyczących uczuć i odczuć nie dałoby się uzyskać w badaniu ilościowym. Warto zdecydować się na pomoc firmy zewnętrznej, która oferuje tego typu usługi, ponieważ prowadzą one profesjonalną obsługę klienta.

Przeprowadzenie badań jakościowych mogą pozwolić na lepsze poznanie potrzeb każdego klienta z osobna, ich opinię. Takie rozwiązanie z pewnością pozwoli na skuteczniejsze zaplanowanie dalszych działań firmy. Przeprowadzenie badań jakościowych może odbywać się za pomocą odpowiednich metod, takich jak: obserwacje, wywiad zogniskowany oraz indywidualny wywiad pogłębiony. Badania jakościowe coraz częściej uznawane są jako popularna w środowisku marketingowym perspektywa poznawcza.

Kiedy zdecydować się na badania jakościowe?

Pytanie na zadane wyżej jest banalnie proste. Przeprowadzić badania jakościowe należy wtedy kiedy nurtują nas odpowiedzi na pytania typu: dlaczego nasz klient zachował się w taki sposób, a nie inny lub co zrobić, aby odnieść określony efekt. W każdym z tych rozwiązań możemy posiłkować się badaniami jakościowymi. Tego typu badania stosuje się przede wszystkim, gdy w firmie: chcemy poszerzyć wiedzę na temat danego zagadnienia, bądź problemu, staramy się bliżej przyjrzeć problemowy, chcemy dążyć do zrozumienia mechanizmów działania badanych zagadnień, a także kiedy zależy nam na uzyskaniu dokładnych i pogłębionych opinii oraz informacji od respondentów. Większość osób nie potrafi zdecydować się także, jakich metod użyć w trakcie badań jakościowych. Każda metoda jest skuteczna, ale powinno się je stosować w zależności od indywidualnych potrzeb. Jak najbardziej można zdecydować się na wywiad indywidualny lub też grupowy, a także studium przypadku, czy też obserwację. Warto zapamiętać, że przeprowadzenie badań jakościowych pozwala na głębszą analizę, niż badania ilościowe, lecz są przy tym znacznie mniej usystematyzowane.

Badania jakościowe

Techniki badań jakościowych

Głównymi technikami badań jakościowych są między innymi FOCUSy (FGI- focus group interviews), wywiady pogłębione (IDI), bulletin board oraz badania etnograficzne. Technika FGI prowadzona jest przez wykwalifikowane osoby w specjalnie przygotowanym studium. W wywiadzie najczęściej bierze udział od 6 do 8 osób. Zazwyczaj sala wyposażona jest w lustro weneckie, co umożliwia bezpośrednią obserwację przebiegu spotkania przed badaczy oraz klientów. Cały przebieg wywiady nagrywany jest poprzez kamerę, tak aby można było następnie poddać analizie wszystkie wypowiedzi oraz zachowanie uczestników spotkania. IDI jest to indywidualny wywiad pogłębiony, prowadzony osobiście przez wykwalifikowanego ankietera. Ta technika ma na celu zebranie pogłębionej wiedzy w interesującym nas obszarze. Technika bulletin board jest takim rodzajem badań, który można przeprowadzić przez Internet. Polega w zupełności na komunikowaniu się przez moderatora z kilkoma uczestnikami poprzez platformę internetową. Ostatnią techniką jest badanie etnograficzne, które pozwala na szerszy wgląd w badane zjawisko. Badania tego typu mogą mieć charakter eksploracyjny, wyjaśniający oraz opisowy.