Audyty unijne i jego kontrole

Audyty unijne realizowane są wyłącznie z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz dostępnego budżetu państwa. Audyty projektów unijnych przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi Unii Europejskiej oraz przepisami prawnymi. Zadaniami przeprowadzenia audytu unijnego są: analiza działań, czy zostały one rzetelnie zrealizowane, na przykładzie ponoszenia kosztów oraz wszystkich wydatków w danej firmie, a także określenie wniosku, czy wykonywane płatności są zgodne ze standardami zawartymi w umowie oraz wsparty odpowiednimi, prawidłowymi dokumentami finansowymi. Celem audytu jest stwierdzenie, czy wszystkie wykonywane czynności finansowe w badanej firmie są zgodne z przedstawionymi dokumentami, związanymi z realizowanym projektem. Podczas przeprowadzanego audytu unijnego należy dokładnie sprawdzić, w rzetelny sposób księgi rachunkowe. Przejrzeć dowody księgowe, które stanowią ogromną podstawę dokonania w nich zapisów, a także wniosków o wykonanych płatnościach. Każda wykonana płatność powinna być potwierdzona za pomocą faktur lub innych dokumentów o takiej samej wartości dowodowej.

Co oferuje audyt projektów unijnych?

Potwierdzenie prawidłowości oraz wiarygodności zgromadzonych danych ma charakter zarówno pośredni, jak i bezpośredni. Sprawdzenie danych w sposób pośredni, uwzględnia badanie u Kontrahenta – systemu kontroli wewnętrznej. Natomiast sprawdzenie bezpośrednie obejmuje jedynie badanie ksiąg rachunkowych. Najczęściej wybierające są usługi przeprowadzające audyty unijne zewnętrzne, których celem jest uzyskanie szczególnych informacji, czy wszystkie informacje uzyskane przez beneficjenta na temat wypłacanych środków są dokonywane w sposób rzetelny. Audyty projektów unijnych oferują między innymi sprawdzenie czynności beneficjenta pod kątem wprowadzenia zaleceń po przeprowadzonej kontroli oraz usunięcia wszelkich nieprawidłowości, które zostały wykryte. Sprawdzenie, czy osoba korzystająca z usług realizuje projekt zgodnie z umową o wszelkie dofinansowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, analizy wiarygodności beneficjenta o wykonanych płatnościach z księgami rachunkowymi. Ważną funkcją audytu jest dochodzenie, czy cel projektu został osiągnięty oraz sprawdzenie sposobu archiwizacji wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu.

Wybór audytora

Przeprowadzeniem audytów projektów unijnych zajmują się wykwalifikowani ludzie z branży finansowości i rachunkowości. Aby zapewnić odpowiednią jakość audytu należy wybrać jak najlepszy zespół, z jak największym doświadczeniem w zakresie przeprowadzania audytu oraz funkcjonowania poszczególnych funduszy unijnych wspierający rozwój Polski.

Dofinansowania unijne

Termin Tax Care jest uważany za pierwszą ogólnopolską sieć usług w zakresie księgowości, rachunkowości, a także doradztwa finansowego. Obecnie dofinansowania unijne są w zasięgu ręki dla każdego, zarówno dla średnich, małych, jak i dużych firm. Plan na własny biznes nie musi być wcale żmudny. Tax Care oferuje pomoc w wyborze odpowiedniego programu oraz stworzeniu plany na wykorzystanie środków unijnych. Pierwszym kluczowym etapem w staraniu się o dofinansowanie unijne własnej działalności jest korzystny wybór programu dofinansowania, sporządzenie szczegółowego planu wszystkich wydatków, przygotowanie wniosku, a także złożenia dokumentów w terminie. Aby uniknąć czasochłonnej pracy, możemy skorzystać z pomocy firmy, która zajmuje się audytami unijnymi tax care. Tego rodzaju firmy doradzają wszystkim swoim klientom w procesie aplikowania od samego początku do końca. Pomagają stworzyć dokładne strategię, które pozwolą na wykorzystanie wsparcia unijnego.