W trosce o ochronę powietrza, Straż Miejska w Raciborzu przypomina o zakazie spalania odpadów komunalnych, w tym pozostałości roślinnych na otwartych przestrzeniach.
Powyższe stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Pamiętajmy, że spalanie „śmieci" na działkach jest bezmyślnością i nie przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów.

Korzystajmy bezwzględnie ze sposobu zorganizowanego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i recyklingu surowców wtórnych. Jest to bardziej bezpieczne i praktyczne dla naszego zdrowia i środowiska.