Informujemy rodziców i uczniów, że w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Racibórz egzaminy gimnazjalne odbędą się według harmonogramu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzaminy gimnazjalne odbędą się w SP 1, SP 4, SP 15 oraz w SP 18. Przystąpić do nich ma 384 uczniów.

Prosimy monitorować strony internetowe szkół oraz dzienniki elektroniczne w celu uzyskania dokładnych informacji od dyrektorów.