XVIII Powiatowy Konkurs EKOMAT w Raciborzu: patronat Starosty Raciborskiego
22 maja 2024 roku w Szkole Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich miała miejsce XVIII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno-Ekologicznego „EKOMAT”. Wydarzenie to, organizowane pod patronatem Starosty Raciborskiego, stanowi doskonałą okazję do promowania działań proekologicznych wśród młodzieży oraz rozwijania ich zainteresowań matematycznych i przyrodniczych.
  1. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich.
  2. To już XVIII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno-Ekologicznego „EKOMAT”.
  3. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Raciborski.
  4. Celem konkursu jest promocja działań proekologicznych i rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych.

W tegorocznej edycji konkursu wzięli udział uczniowie z różnych szkół podstawowych, rywalizując w zadaniach matematycznych i przyrodniczych. Konkurs „EKOMAT” od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego celem jest nie tylko wyłonienie najlepszych młodych matematyków, ale także wzbudzenie w nich pasji do ochrony środowiska.

Patronat nad konkursem objął Starosta Raciborski, co podkreśla znaczenie tego wydarzenia dla lokalnej społeczności. Wspieranie działań ekologicznych oraz rozwijanie zainteresowania matematyką i przyrodą wśród młodzieży to priorytety, które przyświecają organizatorom.

Konkurs „EKOMAT” jest wyjątkową inicjatywą, która łączy w sobie elementy edukacyjne z proekologicznymi. Uczestnicy mają okazję wykazać się swoimi umiejętnościami matematycznymi, jednocześnie ucząc się, jak ważna jest ochrona środowiska. To wydarzenie to nie tylko rywalizacja, ale również nauka i inspiracja do dalszego działania na rzecz naszej planety.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Książąt Raciborskich jest dumna z organizacji tego konkursu, który co roku przyciąga utalentowanych uczniów. Dzięki takim inicjatywom młodzież ma szansę rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także zdobywać wiedzę, która przyda im się w przyszłości.


Opierając się na: Powiat Raciborski