Cyberbezpieczeństwo w Raciborskich Szkołach: Podsumowanie Warsztatów
W ostatnich dniach uczniowie powiatowych szkół mieli okazję zgłębić tajniki cyberbezpieczeństwa podczas specjalnych warsztatów. To niezwykła inicjatywa, która miała miejsce w ramach V Raciborskiego Festiwalu Gamingowego, organizowanego przez Ostrog.NET we współpracy z Powiatem Raciborskim.
  1. Ponad 1000 uczniów uczestniczyło w warsztatach.
  2. Warsztaty skierowane były do klas pierwszych.
  3. Omówiono zagrożenia związane z użytkowaniem internetu.
  4. Uczniowie poznali zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

Warsztaty, które trwały trzy dni, były dedykowane uczniom pierwszych klas liceów ogólnokształcących, technikum ekonomicznego oraz zespołów szkół CKZiU nr 1 i CKZiU nr 2. Ponad 1000 młodych ludzi miało okazję zgłębić tematykę cyberbezpieczeństwa, co jest niezwykle istotne w dzisiejszym cyfrowym świecie.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się o funkcjonowaniu i rozwoju internetu, a także o potencjalnych zagrożeniach, jakie niesie za sobą korzystanie z sieci. W szczególności skupiono się na kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, unikania phishingu oraz zabezpieczania swoich kont online.

Organizatorzy festiwalu podkreślają, że edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa jest kluczowa, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy spędzają dużo czasu w internecie. „Naszym celem jest przygotowanie uczniów do świadomego i bezpiecznego korzystania z zasobów cyfrowych” – mówi jeden z koordynatorów wydarzenia.

Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli. Wszyscy uczestnicy warsztatów zgodnie podkreślają, że zdobyta wiedza jest dla nich niezwykle cenna i z pewnością przyczyni się do zwiększenia ich bezpieczeństwa w sieci.

Raciborski Festiwal Gamingowy to nie tylko okazja do zabawy, ale także do edukacji i rozwijania umiejętności, które będą przydatne w codziennym życiu. Warsztaty z cyberbezpieczeństwa są tego doskonałym przykładem.


Na podst. Powiat