Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Czy Twoja organizacja może zmienić oblicze Raciborza? Prezydent miasta ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które mają pomysły na wspieranie społeczności lokalnej. To szansa na realny wpływ na życie mieszkańców w obszarach tak ważnych jak pomoc społeczna, zdrowie czy wsparcie osób niepełnosprawnych.
  • Ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
  • Prezydent Raciborza zaprasza do współpracy organizacje i podmioty działające na rzecz społeczności.
  • Trzy kluczowe obszary działania: pomoc społeczna, ochrona zdrowia, wsparcie osób niepełnosprawnych.
  • W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego na realizację projektów.

W przestrzeni miejskiej Raciborza zapowiada się okres intensywnego zaangażowania społecznego. Prezydent miasta, w swoim najnowszym zarządzeniu, zachęca lokalne organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz dobra publicznego do wzięcia udziału w konkursie ofert. Inicjatywa ta kierowana jest do tych, którzy chcą przyczynić się do rozwoju społeczności lokalnej poprzez działania w trzech kluczowych obszarach: pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz wsparcie osób niepełnosprawnych.

W szczególności prezydent miasta zwraca uwagę na potrzebę wsparcia rodzin i osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, jak również na znaczenie równego dostępu do usług zdrowotnych i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Zarządzenie, które wprowadza konkurs, jest częścią szerszego "Programu współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok".

Inicjatywa ta stanowi doskonałą okazję dla organizacji pozarządowych i innych grup, które na co dzień pracują na rzecz społeczności, do zdobycia niezbędnych środków finansowych na realizację swoich projektów. Jest to także zachęta do wdrażania nowych pomysłów i rozwiązań, które mogą znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców Raciborza.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu i dołączenia do grona tych, którzy aktywnie współtworzą przyszłość naszego miasta.


Urząd Miasta