Powiat Raciborski: Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy!
W samym sercu naszego powiatu pulsują zmiany na rynku pracy – odkryj najnowsze decyzje, które wpłyną na Twoją przyszłość!
  • Strategiczne plany na 2024 rok dotyczące alokacji środków Funduszu Pracy.
  • Podsumowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w 2023 roku.
  • Analiza lokalnego i regionalnego rynku pracy przeprowadzona z ekspertem.

Podczas niedawnego, istotnego zgromadzenia lokalnych liderów rynku pracy, które odbyło się w Raciborzu, została omówiona zarówno obecna sytuacja, jak i przyszłość zatrudnienia w naszym regionie. Dyskusja skupiła się na wyzwaniach i szansach dla pracowników oraz pracodawców, uwzględniając aktualną stopę bezrobocia.

Dyskusję ubogaciła obecność Grzegorza Sikorskiego, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, który podzielił się swoim doświadczeniem oraz spostrzeżeniami dotyczącymi wojewódzkiego rynku pracy. Jego wiedza i perspektywa z pewnością dodały wagę do rozmów na temat trendów i potrzeb na poziomie lokalnym.

Mirosław Ruszkiewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, przedstawił szczegółowe podsumowanie działań podjętych przez Urząd w roku minionym. To właśnie te działania stanowią fundament dla planowania przyszłości, w której każdy mieszkaniec powinien znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. W trakcie tego energicznego spotkania, przyjęto również założenia budżetu na nadchodzący rok, co jest sygnałem do kontynuowania rozwoju oraz inwestowania w human kapitał.

Spotkanie wyznaczało kierunki pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy na przyszłość i było prowadzone przez wicestarostę Raciborskiego, Marka Kurpisa, który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego tejże Rady. Warto podkreślić, że taka współpraca różnych instytucji tworzy solidną platformę dla wzrostu gospodarczego powiatu Raciborskiego i otwiera nowe perspektywy dla jego mieszkańców.


Źródło: Powiat Raciborski