Kwota na realizację zadania publicznego pn.
Raciborska solidarność w działaniu – nowa kwota na pomoc potrzebującym!
  • Zwiększono fundusze na dystrybucję żywności w Raciborzu.
  • Mieszkańcy w trudnej sytuacji życiowej otrzymają wsparcie w wysokości 52 500 zł.
  • Środki pochodzą z otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej.

Wzrost środków finansowych to światło w tunelu dla tych, którzy codzienność spędzają w cieniu potrzeb. Racibórz pokazuje, że solidarność nie jest pustym słowem, lecz konkretym działaniem na rzecz wspólnego dobra. Właśnie ogłoszono, że suma przeznaczona na "Prowadzenie punktu dystrybucji żywności dla mieszkańców Miasta Racibórz" właśnie wzrosła, co jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczności lokalnej.

Nowo przydzielona kwota, która wynosi 52 500 zł, pochodzi z otwartego konkursu ofert, gdzie priorytetem jest "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób". W ten sposób, Miasto Racibórz podkreśla swoje zaangażowanie w działania na rzecz mieszkańców potrzebujących wsparcia oraz dąży do wyrównywania szans społecznych.

Decyzja ta jest niczym promień słońca, przebijający się przez chmury niepewności, dla tych, którzy zmagają się z trudnościami. Dodatkowe środki finansowe to gwarancja, że punkt dystrybucji żywności będzie mógł kontynuować oraz poszerzać zakres swojej działalności, a pomoc dotrze tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.


Na podstawie: Urząd Miasta w Raciborzu