Policjanci z raciborskiej drogówki, dzielnicowi i profilaktycy w ramach akcji ROADPOL Safety Days zorganizowali akcję profilaktyczną, której mottem przewodnim było hasło akcji – Zero znaczy życie. W akcję zaangażowali się także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

W czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzona jest akcja pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL przy wsparciu m.in. Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a ich głównym założeniem jest dążenie do WIZJI ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Kampania przewiduje, że w całej Europie prowadzone będą działania promujące bezpieczne zachowania oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, jak również podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg.

Wczoraj w ramach akcji raciborscy policjanci  z ruchu drogowego wraz ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu przeprowadzili takie działania. Polegały one na tym, że kierowcy, którzy zostali zatrzymani przez policjantów do kontroli drogowej, mieli do wyboru albo otrzymać mandat, albo wykonać zadanie. Polegało ono na udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu pod czujnym okiem policjantów i strażaków, którzy omawiali, jak powinno to wyglądać prawidłowo. Kierujący bardzo chętnie udzielali pierwszej pomocy, każdy z uczestników potwierdzał, jak ważna na miejscu zdarzenia jest elementarna wiedza z zakresu pomocy przedmedycznej. Dzielnicowi oraz policyjni profilaktycy bardzo chętnie również zaangażowali się w akcję ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Przeprowadzili  spotkanie w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pawłowie, gdzie promowali bezpieczeństwo w ruchu drogoym i nie tylko.  Mundurowi rozdawali książeczki, kolorowanki oraz odblaski zakupione przez Gminę Pietrowice Wielkie.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim osobom oraz instytucjom, które zaangażowały się w działania.

  • strażak udziela informacji jak ratować życie
  • strażak pokazuje jak udzielać pierwszej pomocy
  • policjant przy fantomie
  • strażak pokazuje jak udzielać pierwszej pomocy
  • strażak pokazuje jak udzielać pierwszej pomocy
  • strażak pokazuje jak udzielać pierwszej pomocy
  • dzielicowy z dziecmi
  • dzielnicowy na pogadance
  • dzielnicowy na pogadane