W dniu 3 lutego 2023 r. raciborski Ratusz na czele z Panem Prezydentem Dariuszem Polowym gościł przedstawicieli izb gospodarczych pogranicza polsko-czeskiego. Wydarzenie uświetniła obecność Pani Izabelli Wołłejko-Chwastowicz - Konsul Generalny RP w Ostrawie oraz Gabrieli Tomik, Eksperta w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury. Spotkanie miało charakter roboczy a podejmowane zagadnienia dotyczyły współpracy środowisk gospodarczych i samorządowych. Podczas spotkania Pan Maciej Ziółkowski, Prezes Odrzańskiej Izby Gospodarczej przedstawił projekt OIG Pt. „Porozumienia odrzańskie” ukierunkowany na sieciowanie biznesu, nauki oraz administracji w dorzeczu ODW i zaprosił uczestników spotkania do wspólnych działań w Porozumieniu Odrzańskim, mając na uwadze wzrost znaczenia gospodarowania i ochrony zasobów wody oraz realizację wyzwań europejskiej polityki klimatycznej. Izba dostrzega szanse i zagrożenia związane z reorganizacją europejskich szlaków transportowych i koniecznością dalszej dywersyfikacji dostaw surowców dla gospodarki, w oparciu o możliwości jakie dają śródlądowe drogi wodne. Odrzańska Izba Gospodarcza z siedzibą w Oławie, jako organizacja samorządu gospodarczego, wspólnie z zrzeszonymi przedstawicielami środowiska gospodarczego, deklaruje wolę współpracy ze wszystkimi Sygnatariuszami Listu Intencyjnego 

https://odrzanska.eu/?p=343  

Kolejne spotkania izb będą warsztatem projektów i rozwiązań w obszarze  transgranicznym Odrzańskiej Drogi Wodnej.