W związku z nieobecnością nadkom. Mirosława Szymańskiego w dniach od 19 do 29 września (włącznie) br., w sprawach wyłącznie pilnych informacji będzie udzielał : mł. asp. Łukasz Gardas pod numerem telefonu 798-030-251.