Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Krzyżanowicach, któremu podlegają miejscowości : Chałupki, Zabełków, Rudyszwałd, Roszków, Krzyżanowice zwraca się z apelem do kierowców ! Mając na względzie bezpieczeństwo pieszych, jak również pozostałych niechronionych użytkowników ruchu drogowego w odpowiedzi na docierające do niego od mieszkańców sugestie dotyczące negatywnego zachowania się kierowców w rejonach oznakowanych przejść dla pieszych na odcinku trasy Krzyżanowice-Roszków w rejonie drogi DK 45, realizuje plan działania priorytetowego : kontrole przejść dla pieszych w związku z nieustąpieniem pierwszeństwa pieszym przez pojazdy.

Aby było bezpiecznie Dzielnicowy przypomina kierowcom najnowsze zmiany w przepisach.

Już 17 września w taryfikatorze nastąpią duże zmiany. Obejmą one między innymi wykroczenia popełniane na przejazdach kolejowych, a także wobec pieszych. Zmiany i wiążące się z tym dotkliwe kary finansowe pokazują jak niebezpieczne są te wykroczenia. Często w zdarzeniach dochodzących w tych miejscach ludzie tracą życie.

Zmiany wprowadzone w taryfikatorze mają związek z nowelizacją ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Założeniem ustawodawcy jest zwalczanie niebezpiecznych zachowań w obrębie przejść dla pieszych i przejazdów kolejowych. Są to miejsca w których najczęściej ludzie tracą życie. Wiążę się to z tym, że pieszy w zderzeniu z pojazdem mechaniczny nie ma większych szans na przeżycie. Podobnie sprawa ma się do łamania przepisów na przejazdach kolejowych. Nasz pojazd w zetknięciu z kilkunastotonową lokomotywą zachowuje się jak kartka papieru.

WYKROCZENIA W STOSUNKU DO PIESZYCH

 • NIEUSTĄPIENIE PIERWSZEŃSTWA PIESZEMU
 • Mandat za powyższe wykroczenie został określony na kwotę 1500 złotych, w momencie popełnienia recydywy (jest to dwukrotnie popełnione wykroczenie z tej samej grupy w ciągu dwóch lat) mandat opiewać będzie na kwotę 3000 złotych.

Kiedy mówimy o takim wykroczeniu ? Kiedy wbrew obowiązkowi nie ustąpimy pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącym na to przejście. Pamiętajmy również, że w strefie zamieszkanie pieszy również ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem.

ZŁAMANIE ZAKAZU WYPRZEDZANIA

 • Pierwsze tego typu zagrożenie obwarowane jest mandatem na kwotę 1000 złotych, natomiast recydywa 2000 złotych.
 • WYPRZEDZANIE NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH LUB BEZPOŚREDNIO PRZED NIM
 • Mandat za pierwsze tego typu wykroczenie to 1500 złotych, natomiast drugie wykroczenie w okresie 2 lat to, 3000 złotych.
 • SPOWODOWANIE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM Z NASTĘPSTWEM POSZKODOWANEGO PIESZEGO, ROWERZYSTY I INNEGO NIECHRONIONEGO UCZESTNIKA RUCHU DROGOWEGO
 • Wykroczenie popełnione pierwszy raz to mandat w kwocie 1500 złotych, recydywa 3000 złotych.
 • Poprzez ten zapis, należy rozumieć wszystkie kolizje z udziałem pojazdu mechanicznego i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mowa o pieszych, rowerzystach, osobach poruszających się na urządzeniach typu: rolki, hulajnogi, wózki inwalidzkie.
 • OMIJANIE POJAZDU, KTÓRY ZATRZYMAŁ SIĘ W CELU USTĄPIENIA PIERWSZEŃSTWA PIESZEMU
 • Mandat za pierwszym razem będzie w kwocie 1500 złotych, a recydywa to 3000 złotych.
 • WYKROCZENIA POPEŁNIANE NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH ORAZ W ICH OBRĘBIE
 •  
 • WJEŻDŻANIE NA TOROWISKO PRZY ZAPORACH, KTÓRE SĄ OPUSZCZONE LUB NIE SKOŃCZYŁO SIĘ ICH PODNOSZENIE
 • Pierwszy raz 2000 złotych, recydywa to już 4000 złotych.
 • Pamiętajmy, że sygnalizator typu S1 święcący naprzemiennie kolorem czerwonym zabrania nam wjazdu poza niego. Jest to równoznaczne z tym, że opuszczanie zapór właśnie się rozpoczęło jak i w momencie podnoszenia jeszcze się nie zakończyło.
 • WYJAZD NA PRZEJAZD KOLEJOWY PRZY CZERWONYM ŚWIETLE SYGNALIZATORA LUB JEŻELI PO DRUGIEJ STRONIE NIE MA MIEJSCA NA KONTYNUOWANIE JAZDY
 • Pierwszy raz kosztować nas będzie 2000 złotych, natomiast już drugi to koszt mandatu 4000 złotych.

Pamiętajmy, że zawsze musimy być pewni prawidłowego zakończenia naszego manewru. Kiedy przed nami znajdują się inne pojazdy, a my nie jesteśmy pewni że będziemy w stanie bezpiecznie zjechać z przejazdu, to zatrzymujemy się przed zaporami i sygnalizacją.

 • Dzielnicowy Malon