Wybór kandydatów do Rady Nadzorczej PKS sp. z o.o. w Raciborzu

Autobusy PKS Sp. z o.o. w Raciborzu

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza nabór kandydatów na kadencję 2022-2025 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje dot. naboru są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Raciborskiego:  https://bip.powiatraciborski.pl/uchwaly/uchwaly_zarzadu/idu:10817.html

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rada Nadzorcza" do 19 lipca 2022 r. do godz. 17.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).