• W ramach współpracy pomiędzy komendą wojewódzką a Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach i Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu, w dniach 8 i 15 czerwca 2022 roku odbyły się seminaria, których celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności kierujących karetkami.