• - Dzięki Państwa zaangażowaniu codziennie udaje się zapobiegać zniszczeniu lub kradzieży wielu cennych zabytków, a także zatrzymać sprawców takich przestępstw. Wykonując swoje obowiązki zawodowe, dowodzicie Państwo, że troska o dobro polskiego dziedzictwa kulturowego to nie tylko ciężka praca, ale także powołanie – powiedziała dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków dr hab. Katarzyna Zalasińska, wręczając w imieniu wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków prof. IH PAN Magdaleny Gawin listy gratulacyjne policjantom szczególnie zasłużonym w wykrywaniu i ściganiu przestępstw przeciwko zabytkom