Nauczyciele ZSS w Raciborzu poznawali hiszpańskie szkolnictwo specjalne.


W dniach  21-27 listopada grupa nauczycielek z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu w ramach projektu "Wyznaczanie dróg ku integracji" programu Erasmus+ przebywała w Hiszpanii.

Nauczycielki z Raciborza wraz z kolegami z Chorwacji poznawały specyfikę kształcenia specjalnego dwóch hiszpańskich szkół, zdobywając wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznych praktyk włączających partnerów raciborskiej szkoły.

Uczestnicy projektu mieli okazję bliżej przyjrzeć się pracy szkoły w Ripoll, która jest jedną z dwóch instytucji goszczących tę mobilność projektową. Nauczyciele z Polski, Chorwacji i Hiszpanii poznali strukturę oddziałów szkoły, metody pracy z uczniem oraz specyfikę działań w poszczególnych pracowniach. Omówiona została prezentacja dotycząca praktyk włączających szkoły w Ripoll, która zawierała filmy ukazujące współpracę uczniów zaprzyjaźnionej szkoły ogólnodostępnej z uczniami szkoły specjalnej. Były to aktywności, które uczniowie tworzyli wspólnie. Ponadto nauczyciele spotkali się ze specjalistami (logopeda, psycholog, fizjoterapeuta), którzy regularnie pracują z uczniami szkoły w Ripoll.

W kolejnym dniu nauczyciele odwiedzili ogólnodostępne gimnazjum w Camprodon, które współpracuje ze szkołą specjalną w Ripoll i spotkali się z nauczycielami, którzy biorą udział w edukacji włączającej zapraszając uczniów z niepełnosprawnościami do zajęć z rówieśnikami pełnosprawnymi. Omówiono sposoby dostosowania pracy na wybranych zajęciach i zalety wynikające z edukacji włączającej dla obu stron. Również uczniowie gimnazjum wyrazili swoje spostrzeżenia na temat funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością w klasie oraz ich wzajemnych relacji. Wtorkowe wrażenia zakończył spacer po miasteczku Camprodon, podziwianie zabytków miasta i wspólna kolacja.

Ostatnie trzy dni pobytu w Hiszpanii nauczyciele szkół partnerskich spędzili w Xativie, gdzie poznali historię szkolnictwa specjalnego i system edukacji Hiszpanii. Zwiedzili szkołę odwiedzając poszczególne pracownie, ogród i sale dydaktyczne. W ramach zajęć przysposobienia do pracy, hiszpańscy uczniowie prowadzą szkolną restaurację i to właśnie oni przygotowali lunch dla nauczycieli. Zbierali zamówienia, podawali kawę i sprzątali po posiłku. Ponadto uczniowie szkoły w Xativie, jako wolontariusze, odwiedzają Dom Seniora oferując swoją pomoc osobom starszym. Wieczorem nauczyciele mieli okazję zwiedzić jedno z trzech mieszkań wspomaganych, w których mieszka na co dzień 7 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osobom tym całą dobę towarzyszy opiekun.

Nauczyciele poznali również historię miasta Xativa i mieli przyjemność zwiedzania tego pięknego miejsca z przewodnikiem. Dodatkową atrakcją był pokaz Batucady i krótkie warsztaty gry na bębnach dla gości z Polski i Chorwacji. Ponadto nauczyciele odwiedzili siedzibę Stowarzyszenia, które w ramach wolontariatu organizuje czas wolny dla osób z niepełnosprawnością. Wspólnie wybierają się na kręgle, pizzę, czy dyskoteki.

Co istotne, Szkoła w Xativie, to placówka, w której w kwietniu 2022 roku w ramach programu Erasmus+ gościć będą uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych.
 

  • Nauczyciele ZSS w Hiszpanii Nauczyciele ZSS w Hiszpanii
  • Nauczyciele ZSS w Hiszpanii Nauczyciele ZSS w Hiszpanii
  • Nauczyciele ZSS w Hiszpanii Nauczyciele ZSS w Hiszpanii
  • Nauczyciele ZSS w Hiszpanii Nauczyciele ZSS w Hiszpanii
  • Nauczyciele ZSS w Hiszpanii Nauczyciele ZSS w Hiszpanii
  • Nauczyciele ZSS w Hiszpanii Nauczyciele ZSS w Hiszpanii
  • Nauczyciele ZSS w Hiszpanii Nauczyciele ZSS w Hiszpanii