Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

Już dziś rusza VII edycja „Festiwalu Perspektyw”


W dniach 20 – 21 października 2021 r. w ramach projektu edukacyjno-medialnego odbywa się  VII edycja „Festiwalu Perspektyw”, pt. ”InspiratON- czas na zawodowców”. Organizatorami przedsięwzięcia jest Wydawnictwem Nowiny we współpracy z Powiatem Raciborskim. Ze względu na sytuację epidemiczną ma ona inny charakter – online, podobnie jak w roku ubiegłym. Festiwal Perspektyw skierowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu raciborskiego, powiatu głubczyckiego (Kietrz, Baborów), kędzierzyńsko-kozielskiego (Polska Cerekiew, Cisek), rybnickiego (Gmina Lyski) oraz wodzisławskiego (miejscowości Lubomia i Syrynia).

Głównym celem festiwalu, jak co roku, jest wsparcie uczniów kończących szkoły podstawowe w wyborze zawodów i specjalizacji odpowiadających z jednej strony ich umiejętnościom i zainteresowaniom, z drugiej natomiast potrzebom współczesnego rynku pracy na poziomie lokalnym i regionalnym. Podczas festiwalu zaprezentowana zostanie oferta edukacyjna 4 jednostek oświatowych - Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 i nr 2 w Raciborzu, a także Zespół Szkół Ekonomicznych i Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu. W materiale nie zabraknie prezentacji pracodawców, u których uczniowie odbywają praktyki. Dopełnieniem są wywiady z absolwentami poszczególnych placówek. Dzięki temu wzmocniona zostanie autentyczność przekazu i wykorzystania oferty szkół branżowych i techników, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, przygotowujących młodzież do podjęcia pracy etatowej, założenia własnej firmy lub kontynuowania nauki na studiach.

Zwieńczeniem obu dni Festiwalu Perspektyw Online jest interaktywny konkurs dla uczniów klas ósmych, za pomocą aplikacji Kahoot.

Przyjęta formuła festiwalu wykorzystuje łatwo przyswajalne dla uczniów formy internetowego przekazu medialnego. Specjalnie na potrzeby InspiratON-u stworzono interaktywne studio festiwalowe nadające „na żywo”, które uatrakcyjnia formę transmisji.