Otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie w roku 2021 programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie


Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Raciborski w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Przeprowadzenie w roku 2021 programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.”

Zadanie realizowane będzie w terminie od 30 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r.

Ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4.

Pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie http://www.bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Ogloszenia_2021.html
lub w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 pokój nr 9B.