Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

Remonty dróg powiatowych w Górkach Śląskich oraz Tworkowie zostały ujęte na liście zadań powiatowych informuje Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Zadanie to czeka na zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów. Partnerami powiatu przy realizacji inwestycji będą odpowiednio gmina Nędza i Krzyżanowice.  Przewidywany koszt całości modernizacji to ponad 8,8 miliona złotych.  

Oba zadania w przypadku otrzymania dofinansowania będą realizowane w latach 2020-2021. Możliwa wartość przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi od 50 do 80 %.