Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r. finansowanego ze środków PFRON.

W powiecie raciborskim istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach:
- obszaru A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
- obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
- obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
- obszaru D – likwidacja barier transportowych;
- obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
- obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2020 r.:
1)    obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
2)    obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
3)    obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni   socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
4)    obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a)    90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b)    80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c)    270.000,00 zł dla autobusów;
5)    obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
6)    obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

Beneficjentami programu mogą być:
-    w ramach obszaru A – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
-    w ramach obszaru B – podmioty, które utworzyły i prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
-    w ramach obszaru C – gminy i organizacje pozarządowe;
-    w ramach obszaru D – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez gminy i organizacje pozarządowe, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej; gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
-    w ramach obszaru E – gminy i organizacje pozarządowe;
-    W ramach obszaru F –  jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Wszelkie szczegółowe zasady realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/

W przypadku obszarów B, C, D, F  wnioski z terenu powiatu raciborskiego należy składać w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, natomiast w przypadku obszaru A i E bezpośrednio do Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Pl. Okrzei 4, w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2020 r.
Decyduje data wpływu do Starostwa.

Dodatkowych informacji udziela Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, tel. (32) 45-97-349.

Wzory wniosków dostępne są poniżej.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
wzór wniosku-obszar B wzór wniosku-obszar B 19-12-13 12:08 132KB wzór wniosku-obszar B pobierz
wzór wniosku-obszar C wzór wniosku-obszar C 19-12-13 12:08 137KB wzór wniosku-obszar C pobierz
wzór wniosku-obszar D wzór wniosku-obszar D 19-12-13 12:09 138KB wzór wniosku-obszar D pobierz
wzór wniosku-obszar F wzór wniosku-obszar F 19-12-13 12:09 127KB wzór wniosku-obszar F pobierz