Strażnicy edukują seniorów
Strażnicy edukują seniorów

Bezpieczny Senior – to jedno z wielu edukacyjnych działań podejmowanych przez strażników miejskich w Raciborzu. W środę po południu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Agnieszka Achtelik i Arkadiusz Ziental ze Straży Miejskiej spotkali się z seniorami Uniwersytetu III Wieku. Blisko dwu godzinne spotkanie poświęcone było sprawom bezpieczeństwa. Strażnicy uczulali seniorów, aby nie otwierali drzwi i nie zapraszali do środka osób nieznajomych, opowiadając o oszustwach metodą „na hydraulika” czy „na wnuka”. Uczestnicy spotkania rozmawiali ponadto o przepisach ruchu drogowego, w szczególności tych, dotyczących prawidłowych zachowań rowerzystów. Sporo pytań dotyczyło ponadto kwestii spalania paliw stałych, w tym spalania odpadów zielonych na terenie ogródków i działek. Ponieważ katalog interesujących seniorów tematów jeszcze się nie wyczerpał – strażnicy i studenci Uniwersytetu III Wieku już teraz planują kolejne spotkanie.

Bezpieczny Senior