Z okazji obchodzonego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego składam wszystkim pracownikom placówek opieki społecznej powiatu raciborskiego serdeczne podziękowania za codzienną pracę na rzecz drugiego człowieka.

Dziękuję za zaangażowanie w pracę naznaczoną wrażliwością i empatią. Niesienie pomocy to nie tylko realizowanie obowiązków służbowych, ale przede wszystkim wypełnianie życiowej misji, niesienie nadziei dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Życzę, aby trud Waszej pracy nigdy nie przesłonił radości i satysfakcji płynącej z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Dołączam życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Grzegorz Swoboda
Starosta Raciborski