Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz


 

Wczoraj w Pałacyku Myśliwskim, obok Rafako odbyła się uroczystość zorganizowana przez Urząd Miasta, na którą zaproszono osoby zasiadające w komisjach egzaminacyjnych ósmoklasisty i gimnazjalnych.

Celem tej uroczystości było podziękowanie wszystkim uczestnikom za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu egzaminów.

Prezydent Miasta Dariusz Polowy serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia egzaminów – dyrektorom szkół, nauczycielom, rodzicom, pracownikom Kuratorium Oświaty, organom prowadzącym, mediom.

Przypominamy, że w Pałacyku trwa wystawa malarstwa Juliusza i Wojciecha Kossaków. Obrazy wybitnych polskich malarzy są udostępniane dla zwiedzających w weekendy (godz. 11- 17) bez żadnych opłat. W tygodniu obrazy mogą oglądać grupy zorganizowane (np. szkoły).

Dzieła wybitnych polskich malarzy pozostaną w Raciborzu do 29 czerwca.
Wystawę  honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Racibórz.

Podziękowania dla komisji egzaminacyjnych

Wczoraj w Zameczku Rafako odbyło się spotkanie zorganizowane przez Urząd Miasta, na które zaproszono osoby zasiadające w komisjach egzaminacyjnych ósmoklasisty i gimnazjalnych.