Zarządzanie kryzysowe: Plany po nawałnicach w Raciborzu
Wczorajsze nawałnice spowodowały znaczne straty w naszym mieście. Dziś rano w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego, aby omówić sytuację i ustalić plan działania na najbliższe dni. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji i miejskich spółek, którzy przedstawili raporty dotyczące szkód oraz zaplanowali niezbędne działania naprawcze.

Skutki nawałnic: uszkodzenia w Arboretum Bramy Morawskiej

Największe straty odnotowano w Arboretum Bramy Morawskiej, gdzie silny wiatr połamał wiele drzew, w tym ponadstuletnie dęby. Uszkodzeniu uległy również platforma widokowa, główne wejście oraz ogrodzenie Zaczarowanego Ogrodu. Pracownicy Arboretum już rozpoczęli doraźne zabezpieczanie uszkodzonych miejsc, a w najbliższych dniach będą prowadzone intensywne prace porządkowe na drogach i ścieżkach leśnych.

Raport ze spotkania Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dziś o godzinie 9:15 w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli Prezydent Miasta, jego zastępcy, naczelnicy wydziałów urzędu, prezesi miejskich spółek oraz dyrektorzy kluczowych instytucji, takich jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Arboretum Bramy Morawskiej, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Komenda Straży Miejskiej. Głównym celem spotkania było powołanie zespołu odpowiedzialnego za oszacowanie strat w mieniu komunalnym oraz omówienie dalszych kroków.

Straty w placówkach edukacyjnych

W wyniku nawałnic uszkodzone zostały również budynki szkół i przedszkoli. Odnotowano zniszczenia elewacji, dachów, okien i drzwi, a także zalania piwnic. Miejskie spółki komunalne już rozpoczęły prace mające na celu naprawę i zabezpieczenie tych obiektów, aby jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie placówek edukacyjnych.

Działania miejskich spółek komunalnych

Spółki komunalne, takie jak Wodociągi Raciborskie i Przedsiębiorstwo Komunalne, również podjęły natychmiastowe działania. Wodociągi odnotowały brak prądu na kilku pompowniach, ale dzięki agregatom udało się utrzymać ciągłość dostaw wody i odbioru ścieków. Przedsiębiorstwo Komunalne od godzin nocnych prowadzi prace porządkowe, usuwając z dróg i chodników naniesiony muł, liście i gałęzie. Miejskie zasoby mieszkaniowe są na bieżąco sprawdzane i naprawiane, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Pomoc dla poszkodowanych

Mieszkańcy, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic, mogą zgłaszać się o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej. Dostępne są zasiłki doraźne, które mają na celu wsparcie osób najbardziej dotkniętych przez żywioł. Więcej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy zostanie podane wkrótce.

W najbliższych dniach miasto będzie kontynuować prace naprawcze i porządkowe, aby jak najszybciej usunąć skutki wczorajszych nawałnic i przywrócić normalne funkcjonowanie. Mieszkańcy są proszeni o zachowanie ostrożności i zgłaszanie wszelkich zniszczeń odpowiednim służbom.


Urząd Miasta w Raciborzu