Stowarzyszenie PERSONA z ofertą na realizację zadania publicznego bez konkursu
Prezydent miasta informuje o nowej ofercie złożonej przez Stowarzyszenie PERSONA, która dotyczy realizacji zadania publicznego. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich uwag w określonym terminie.
  1. Oferta Stowarzyszenia PERSONA na zadanie publiczne.
  2. Termin składania uwag do 05.06.2024 r.
  3. Uwagi można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  4. Decyduje data wpływu formularza do Urzędu.

Prezydent Miasta Racibórz ogłosił, że Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą "GODNIE ŻYĆ W ŚRODOWISKU OTWARTYM PO KRYZYSIE PSYCHICZNYM". Co istotne, oferta ta wpłynęła z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich uwag do tej oferty. Termin na składanie uwag upływa 5 czerwca 2024 roku. Uwagi można składać na kilka sposobów: osobiście w Urzędzie Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, w Biurze Obsługi Interesantów znajdującym się w holu budynku, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu lub drogą elektroniczną.

Warto podkreślić, że w przypadku wysyłania uwag pocztą tradycyjną, o terminowości złożenia formularza decyduje data wpływu do Urzędu. Jest to istotne dla osób, które zdecydują się na ten sposób komunikacji.

Zadanie publiczne, które proponuje Stowarzyszenie PERSONA, ma na celu wspieranie osób po kryzysie psychicznym w powrocie do normalnego życia w społeczności. Inicjatywy tego typu są niezwykle ważne dla poprawy jakości życia mieszkańców i wsparcia osób zmagających się z problemami zdrowia psychicznego.

Jeśli masz swoje przemyślenia lub uwagi dotyczące tej oferty, nie zwlekaj i zgłoś je w wyznaczonym terminie. Twoje zdanie może mieć znaczenie dla realizacji tego ważnego projektu.


Według informacji z: Urząd Miasta Racibórz