Co na skrzypionkę w zbożach?

Skrzypionka zbożowa jest wiosennym szkodnikiem zbóż o największym znaczeniu gospodarczym. Równolegle z nią występuje skrzypionka granatek, jednak w dużo mniejszym nasileniu. W etykietach środków ochrony roślin oba gatunki określane są często mianem skrzypionek. Oba chrząszcze są bardzo charakterystyczne, jednak to nie one powodują szkody w uprawie zbóż. Uszkodzenia roślin są efektem żerowania larw i to je należy zwalczać.

Kiedy mogą pojawić się larwy?

Pierwszy termin pojawu szkodnika jest ściśle uzależniony od przebiegu pogody. Chrząszcze kończą okres spoczynku zimowego przy temperaturze powietrza wynoszącej przynajmniej 10 °C przez kilka dni. Przypada to zwykle w połowie kwietnia, a masowe pojawienie larw na plantacji, zwykle następuje po około 2 do 3 tygodni po zaobserwowaniu pierwszych chrząszczy.

Szkodliwe larwy

Larwy początkowo żerują na starszych liściach, wraz ze wzrostem przenoszą się na liść flagowy i podflagowy. To właśnie żerowanie na górnych liściach stanowi największe zagrożenie dla plonu ziarna. Larwy wyjadą miękisz z wierzchniej strony liści pozostawiając bardzo charakterystyczne białe "paski". W przypadku braku szybkiej i skutecznej ochrony owadobójczej mogą one zniszczyć znaczną część powierzchni blaszki liściowej. 

Insektycydy należy stosować po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, który dla skrzypionek wynosi:

  • w zbożach ozimych 1-1,5 larwy na źdźbło
  •  zbożach jarych 0,5-1 larwy na źdźbło

Wynika z tego, że dużo większych zagrożeniem skrzypionki są dla zbóż jarych niż ozimych. Szczególnie wrażliwe na uszkodzenia przez nie powodowane są jęczmiona.

Czym zwalczać skrzypionki?

Zwykle zabieg ich zwalczania przeprowadza się równocześnie z aplikacją fungicydów w terminie T2. Tylko w przypadku silnej presji szkodnika niezbędny jest celowy wjazd w pole z insektycydem. Do zwalczania larw można wykorzystać jedną z substancji czynnych zaliczanych do pyretroidów:

  • lambda-cyhalotrynę 
  • cypermetrynę
  • deltametrynę

Insektycyd — środki owadobójcze zawierające wyżej wymienione substancje czynne można znaleźć w sklepie: https://osadkowski.pl/srodki-ochrony-roslin/insektycydy--c-001119

W przypadku stosowania insektycydów z grupy pyretoridów warto zwrócić uwagę, że najskuteczniej działają one w temperaturze poniżej 20 °C. Po jej przekroczeniu skuteczność zabiegu może być niezadowalająca. W przypadku wyższych temperatur niezbędne będzie zastosowanie substancji czynnej z grupy neonikotynoidow. Takie działanie będzie wiązało się z koniecznością poniesienia większych kosztów zwalczania skrzypionki.